Escucha aquí la lectura trilingüe (francés, inglés y portugués) del poema de Charles Baudelaire, L'Imno a la belleza.

Lecture trilingue du poeme de Charles Baudelaire, L'Hymne à la Beauté, en francais, anglais et portugais.


Escucha aquí la lectura de poemas en francés, inglés y español 

Liste de lecture de poèmes en francais, anglais et espagnol

PageGear Stats